บริการของเรา

บริษัทหัวใหม่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 โดยผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ที่โดดเด่นในงานการก่อสร้าง ต่อเติม การวางระบบสารณูปโภค และงานด้านท่อสแตนเลสในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มานานกว่า 10 ปี ผ่านมุมมองที่หลากหลาย และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ที่จะสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สร้างขยายอาคารสถานที่ต่างๆ และงานสแตนเลสในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น งานท่อและถังสแตนเลสในกระบวนการผลิตอาหาร โดยเริ่มแรกดำเนินธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท และด้วยนโยบายการตลาดที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีการเติบโตขึ้นและได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2013 เป็น 5 ล้านบาท เพื่อการขยายศักยภาพของการทำงาน และการขยายตลาด ในด้านการก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค เช่น ท่อสุขาภิบาล, ท่อไอน้ำ,  ท่อน้ำหล่อเย็น ,งาน Ducting , งานระบบฉนวนกันความร้อน, งานโลหะเหล็ก และงานระบบไฟฟ้า เป็นต้น และเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาและความแม่นยำที่มีคุณภาพสูงสุด บริษัทตัดสินใจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับงาน  โดยการดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นเวลาอันยาวนาน  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะ ได้รับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นสูงที่สุด
วัตถุประสงค์

  • เพื่อการออกแบบและการสร้างระบบท่อ,อุปกรณ์สแตนเลสในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • เพื่อการสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  • เพื่อขยายอาคารและอาคารพาณิชย์
  • เพื่อจัดการกับระบบอื่น ๆ ทั่วไป

งานก่อสร้าง (Construction)

งานท่อสแตนเลส

งานระบบ Cooling Tower

งานท่อ Duct

ระบบ CIP. (Cleaning in place)

ห้อง Clean Room
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบผลิตน้ำดื่ม